Služby

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu:

 • Systémy pre automatizáciu a riadenie technologických a výrobných procesov
 • Projektovanie elektrických zariadení
 • Riešenia v oblasti merania a regulácií
 • Riešenia v oblasti pohonov
 • Programovanie systémov PLC
 • Výroba elektrických rozvádzačov a zariadení
 • Vizualizácia výrobných procesov
 • Softvérové a internetové aplikácie
 • Komunikačné systémy
 • Vizualizácia (HMI) a operátorské riadenie technologických procesov
 • Systémy pre zber a spracovanie dát (SCADA)
 • Monitorovacie systémy
 • Databázové systémy

Ak štandardné softvérové riešenia nepokrývajú požiadavky špecifických firemných procesov zákazníkov, sme pripravení dodať špecifické riešenie, ktoré je „ušité na mieru“ ich potrebám. Spoločne so zákazníkom vyberieme takú technologickú platformu, ktorá je najvhodnejšia pre dané riešenie. Nový softvér zosúladíme so systémami, ktoré už zákazník má. Ponúkame komplexné služby pokrývajúce celý životný cyklus softvérového riešenia.

 • Automatizácia a robotizácia výrobných a montážnych liniek a výrobných pracovísk
 • Dodávky komplexných riešení pre automotive – konštrukcia, výroba, montáž linky, programovanie a odladenie riadenia (PLC), odovzdanie pracoviska, školenie obsluhy, projektová dokumentácia v súlade s normami CE
 • Robotizované pracoviská na kľúč v oblasti strojárskej výroby zameranej na manipuláciu a montáž v technologickom procese výroby

 • Záručný a pozáručný servis a údržba softvéru, riadiacich a informačných systémov, poskytovanie podpory 24/7, dodávka náhradných elektro. častí
 • Riadiace systémy OMRON, Siemens, Mitsubishi a iné spoľahlivo riadia technologické linky a výrobné zariadenia, ale postupne dožívajú a čoskoro nebudú dostupné ich náhradné diely. Poskytujeme výmenu automatova s tým súvisiace služby.
© Motea s.r.o. 2006 - 2019