Produkty

Riadenie obaľovní asfaltových zmesí

obalovna Riadenie, vizualizácia a monitorovanie technologických procesov na asfaltových obaľovniach patrí v rámci automatizácie k najdôležitejším oblastiam nášho záujmu.
Zahŕňa ovládanie desiatok jednotlivých zariadení od pohonov výkonných elektrických motorov komínového ventilátora a sušiaceho bubna, cez hydraulické, elektrické a pneumatické ventily, čerpadlá a dopravníky, až po meranie a reguláciu fyzikálnych veličín ako teploty, podtlaky, diferenčné tlaky, váhy apod. Samozrejmosťou je dôraz na komfort obsluhy, zber, spracovanie a ukladanie dôležitých dát, záručný a pozáručný servis.

Čítajte viac...

Riadenie betonárok

betonrka Pre riadenie výrobného procesu na betonárkach ponúka naša firma komplexné riešenia na vysokej odbornej úrovni.
Všetky súčasti riadiaceho systému spĺňajú prísne požiadavky na celkový výsledok: kvalitu betónu, komfort obsluhy a bezporuchovú prevádzku. Naše riešenia vychádzajú z dlhoročných skúseností a predovšetkým zohľadňujú priania zákazníka a operátora.

Čítajte viac...

Ostatné produkty

ostatne Okrem riadenia asfaltových obaľovní a betonárok sa naša firma zaoberá aj automatizáciou, reguláciou a meraním v iných priemyselných odvetviach. Dodávame kompletné riešenia na vysokej odbornej úrovni takmer v každom priemyselnom odvetví od stavebného, hutníckého a teplárenského priemyslu až po potravinársky priemysel, spaľovne a čističky odpadových vôd.

Čítajte viac...

© Motea s.r.o. 2006 - 2019