Snímanie veličín

 • Hladinomery
  • Radarové
  • Plavákové
  • Kapacitné
  • Elektromechanické
  • Reflektometrické
  • Ultrazvukové
  • Radioizotopove
  • Iné
 • Limitné spínače
  • Mechanické
  • Kapacitné
  • Radarové bariéry
  • Plavákové
  • Rotačné
  • Vodivostné
 • Prevodníky tlaku
  • Procesný tlak
  • Diferenčný tlak
 • Systémové komponeny
  • Zobrazovacie jednotky
  • Vyhodnocovacie jednotky
  • Riadiace jednotky
 • Teplotné snímače
  • Termočlánky
  • Odporové
  • Bimetalové
 • Meranie koncentrácie prachu
 • Prietokomery
  • Kvapaliny
  • Plyn

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a pomôžeme Vám vybrať ten správny prístroj za čo najlepšiu cenu.

Taktiež ponúkame montáž a otestovanie prístroja.

Späť na produkty

Späť na produkty

© Motea s.r.o. 2006 - 2019