Ostatné produkty

Späť na produkty

ostatne Okrem riadenia asfaltových obaľovní a betonárok sa naša firma zaoberá aj automatizáciou, reguláciou a meraním v iných priemyselných odvetviach.
Dodávame kompletné riešenia na vysokej odbornej úrovni takmer v každom priemyselnom odvetví od stavebného, hutníckého a teplárenského priemyslu až po potravinársky priemysel, spaľovne a čističky odpadových vôd.

Ponúkame naše služby aj v týchto oblastiach:

  • kompletné riadenie čističiek odpadových vôd(ČOV) s nasadením všetkých potrebných meraní a regulácií
  • riadenie, meranie a regulácia v spaľovniach
  • riadenie rôznych druhov pecí
  • automatizácia procesov výroby stavebných materiálov
  • meranie a regulácia v teplárňach
  • meranie a regulácia tepelných výkonov radiátorov
  • meranie výšky hladiny v zásobníkoch sypkých alebo tekutých materiálov
  • riadenie prísunu materiálu na podávačoch piesku
  • meranie teploty, tlaku, podtlaku, diferenčného tlaku, hmotnosti vo všetkých druhoch priemyslu

Späť na produkty

© Motea s.r.o. 2006 - 2019