Riadenie obaľovní asfaltových zmesí

Späť na produkty

obalovna Riadenie, vizualizácia a monitorovanie technologických procesov na asfaltových obaľovniach patrí v rámci automatizácie k najdôležitejším oblastiam nášho záujmu.
Zahŕňa ovládanie desiatok jednotlivých zariadení od pohonov výkonných elektrických motorov komínového ventilátora a sušiaceho bubna, cez hydraulické, elektrické a pneumatické ventily, čerpadlá a dopravníky, až po meranie a reguláciu fyzikálnych veličín ako teploty, podtlaky, diferenčné tlaky, váhy apod. Samozrejmosťou je dôraz na komfort obsluhy, zber, spracovanie a ukladanie dôležitých dát, záručný a pozáručný servis.

Naša firma ponúka komplexné riadenie technológie asfaltovej obaľovne.

Montáž rozvádzačov, velína, kabeláž silových a ovládacích rozvodov

obalovna Velín asfaltovej obaľovne obsahuje všetky dôležité riadiace prvky asfaltovej obaľovne. V rozvodni velína sa nachádzajú silové a ovládacie obvody spínajúce jednotlivé zariadenia. Zabezpečujeme dodávku kompletne vybaveného velína, podružných rozvádzačov v technológii, kabeláž k jednotlivým technologickým zariadeniam, montáž a oživenie snímačov všetkých potrebných fyzikálnych veličín.
Riadenie a ovládanie výrobných celkov asfaltovej obaľovne v automatickom režime je umožnené nasadením moderných riadiacich systémov a automatov.

Moderný softvér rozhrania

obalovna Pri návrhu a aplikácii používateľského rozhrania pre operátora asfaltovej obaľovne dbáme na jednoduchosť, prehľadnosť a komfort ovládania. Všetky potrebné údaje sú zobrazované na obrazovke technologického počítača logicky, prehľadne a v reálnom čase. Softvér umožňuje zadávať parametre pre výrobu, správu receptúr, kalibráciu analógových hodnôt. Dôležitým aspektom je archivácia dát o každej vyrobenej zámesi a možnosť kontroly v prípade reklamácii, alebo pre štatistiku o vyrobenom množstve zmesi a spotrebe materiálu. Prístup k týmto údajom je po zapojení do siete internet možný z ktoréhokoľvek miesta vo svete. Softvér rozhrania vždy v prvom rade kopíruje požiadavky zákazníka a naše dlhoročné skúsenosti s automatizáciou obaľovní a dolaďuje sa k jeho najvýššej spokojnosti.

Spracovanie údajov z váženia vozidiel

obalovna Na želanie zákazníka je možné dodať kompletnú softvérovú a hardvérovú výbavu k dispečerskej váhe prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Softvér obsahuje komfortné používateľské rozhranie s databázami údajov o vozidlách, šoféroch, materiáloch atď. Na tlačiarni tlačí vážne lístky podľa predstáv a potrieb zákazníka. Môže spolupracovať s riadiacim systémom obaľovne pre porovnanie množstva spotrebovaného a privezeného materiálu, vyrobenej a vyvezenej zmesi apod.

Modernizácia obaľovní

obalovna V rámci modernizácie asfaltových obaľovní ponúkame aj čiastkové riešenia:

  • riadenie a regulácia podtlaku v sušiacom bubne
  • meranie a zobrazovanie diferenčného tlaku na filtroch kvôli zvýšeniu životnosti filtrov a s ohľadom na životné prostredie
  • kompletná dodávka dávkovacieho zariadenia tekutých aditív(napr. Tego-Addibit alebo Wetfix BE) do asfaltu, napojenie na existujúci riadiaci systém a dávkovanie presného množstva do každej zámesi
  • meranie výšky hladín v zásobníkoch horúceho triedenia a v zásobníkoch múčky a prachu
  • meranie teploty na spáde zo sušiaceho bubna a regulácia výkonu horáka na základe teploty spalín v ukľudnňovacej komore
  • pripojenie riadiaceho systému k sieti internet za účelom identifikácie porúch na diaľku
  • kompletná dodávka speňovača asfaltu. Jedná sa o technologické zariadenie určené k speneniu asfaltu pri výrobe asfaltových zmesi. Spenenie asfaltu nastáva, keď sa zmieša malé množstvo vody s horúcim asfaltom a stlačeným vzduchom. Týmto procesom sa zväčšuje jeho objem a znižuje viskozita. Použitie speneného asfaltu šetrí náklady pri výrobe asfaltovej zmesi, keďže je možná výroba zmesi pri nižších teplotách kameniva.

Späť na produkty

© Motea s.r.o. 2006 - 2019