Riadenie betonárok

Späť na produkty

betonarka Pre riadenie výrobného procesu na betonárkach ponúka naša firma komplexné riešenia na vysokej odbornej úrovni.
Všetky súčasti riadiaceho systému spĺňajú prísne požiadavky na celkový výsledok: kvalitu betónu, komfort obsluhy a bezporuchovú prevádzku. Naše riešenia vychádzajú z dlhoročných skúseností a predovšetkým zohľadňujú priania zákazníka a operátora.

Naša firma ponúka komplexné riadenie technológie betonárky.

Montáž rozvádzačov, kabeláž, riadiace systémy

betonarka Zabezpečujeme montáž silových a ovládacích rozvádzačov a kabeláž ku všetkým zariadeniam betonárky. Dodávame snímače pre chod vozíkovej dráhy, meranie váhy kameniva, cementu, vody a plastifikátorov.
Nasadzujeme moderné a spoľahlivé riadiace automaty pre ovládanie a automatické riadenie výroby betónu.

Komfortný riadiaci softvér

betonarka Pri návrhu a aplikácii používateľského rozhrania pre operátora betonárky dbáme na jednoduchosť, prehľadnosť a komfort ovládania. Softvér v reálnom čase zobrazuje stav technológie betonárky a vyrábaného betónu. Operátorovi betonárky umožňuje zadávať parametre výroby a dôležité údaje pre neskoršiu distribúciu betónu. Spravuje a tlačí dodacie listy betónu, vytvára štatistické zostavy o vyrobených betónoch v rôznych časových obdobiach. Softvér rozhrania vždy v prvom rade kopíruje požiadavky zákazníka a naše dlhoročné skúsenosti s automatizáciou betonárok a dolaďuje sa k jeho najvýššej spokojnosti.

Dispečerský sofvér

betonarka Dodávame softvér pre dispečera na betonárke, ktorý umožňuje prijímať a spravovať objednávky a následne ich posielať operátorovi obaľovne. Ekonomický modul softvéru sa stará o fakturáciu distribuovanej betónovej zmesi. Softvér spolupracuje s riadiacim PC obaľovne, z ktorého získava údaje o výrobe a následne ich ponúka dispečerovi na ďalšie spracovanie.
Podľa požiadaviek zákazníka je možné softvér vybaviť prepojením na iné ekonomické systémy a zaistiť tak potrebnú integráciu do väčších celkov spacovania dát.

Modernizácia betonárok

V rámci modernizácie betonárok ponúkame aj čiastkové riešenia:

  • meranie konzistencie betónu v miešačke
  • meranie vlhkosti kameniva v zásobníkoch

Späť na produkty

© Motea s.r.o. 2006 - 2019